عضویت ویژه
ویژه همکاران و طلا فروشان

مجموعه گلد بانک خدمات و نوین بنکداری جهت همکاران گرامی را ایجاد نموده است. در صورتیکه از همکاران ما میباشید نسبت به ارسال درخواست عضویت در بخش ویژه را ارسال فرمایید تا به محصولات ویژه همکاران دسترسی داشته باشید